Logga in på Björkhällan Samfällighetsförenings hemsida.

Logga in
Senast uppdaterad 02 Maj 2022

Information till mäklare länk

Senast uppdaterad 04 april 2022

Björkhällans samfällighetsförening leds av en styrelse, där ordföranden, sekreteraren och kassören innehar sina poster en längre tid medan övriga ledamöter ingår i styrelsen enligt ett rullande schema.

Samma styrelse sköter också områdets kabel-TV-förening, som nyttjar Tele2s utbud.

Styrelsen sammanträder varannan månad. De huvudsakliga uppgifterna består av skötsel av grönområdena, där samtliga medlemmar gör sin del vid vår- och höststädningarna varje år, och underhåll av gemensamhetsgaraget. En årsavgift till samfälligheten och en till kabel-TV-föreningen möjliggör skötsel och inköp.

Årsmöte hålls i mars månad.

”Välkommen till Björkhällan”, en beskrivning av området, tilldelas varje ny husägare.

Utmärkande för Björkhällan är de boendes stora ansvarskänsla för villaområdet med god trivsel som följd.

Till topp